Khamis, 29 Ogos 2013

TABLET EBLASumber Rujukan dan Cedokan:

1 "Ebla", Funk & Wagnalls New Encyclopaedia, © 1995 Funk & Wagnalls Corporation, Infopedia 2.0, SoftKey Multimedia Inc.
2) Howard La Fay, "Ebla: Splendour of an Unknown Empire," National Geographic Magazine, Disember 1978, hal. 736; C. Bermant dan M. Weitzman, Ebla: A Revelation in Archaeology, Times Books, 1979, Wiedenfeld dan Nicolson, Great Britain, hal. 184.
3) Majalah Bilim ve Teknik (Sains dan Teknologi), No. 118, September 1977 dan No. 131 Oktober 1978
4) Untuk maklumat lanjut, sila lihat tulisan Harun Yahya yang berjudul Miracles of the Qur'an.

Bagi yang kurang biasa, catatan2 atas batu dipanggil tablet, prasasti atau bahasa senangnya batu bersurat... hehe... apa la orang dulu2 ni... naper la suka tulis surat atas batu?

Berasal dari zaman sekitar 2500 SM, batu bersurat Ebla merekodkan maklumat penting tentang sejarah agama-agama. Ciri terpenting tablet Ebla, yang ditemui ahli arkeologi pada tahun 1975 dan sejak itu telah menjadi subjek kepada banyak kajian dan perdebatan, adalah tertulisnya nama tiga orang nabi yang dirujuk di dalam kitab-kitab suci.

Penemuan tablet Ebla selepas ribuan tahun dan maklumat yang terkandung di dalamnya amat penting dalam menerangkan lokasi geografi umat-umat yang diceritakan di dalam Al-Quran.

Sekitar 2500 SM, Ebla merupakan satu kerajaan yang meliputi satu kawasan termasuklah ibu kota Syria, Damaskus dan tenggara Turki. Kerajaan ini mencapai kemuncak budaya dan ekonominya, namun sepertimana yang berlaku kepada banyak tamadun lain, ia lenyap dari pentas sejarah. Rekod-rekod yang tersimpan jelas menyatakan bahawa Kerajaan Ebla merupakan pusat kebudayaan dan komersil utama pada masa tersebut.

Masyarakat Ebla memiliki tamadun yang membawa kepada pembangunan arkib-arkib negara, membina perpustakaan dan merekod kontrak-kontrak komersil dalam bentuk bertulis. Mereka bahkan mempunyai sistem bahasa sendiri, yang dikenali sebagai Eblaite.

Sejarah agama-agama yang terkubur

Kepentingan Kerajaan Ebla, yang dianggap sebagai satu kejayaan besar arkeologi klasik apabila mula ditemui pada tahun 1975, muncul dengan penemuan sejumlah 20,000 tablet dan pecahan tulisan cuneiform. Rekod sejarah ini adalah empat kali lebih banyak berbanding dengan semua teks cuneiform yang diketahui oleh ahli arkeologi selama 3,000 tahun terakhir.

Apabila bahasa yang digunakan dalam tablet tersebut berjaya ditafsir oleh Giovanni Pettinato, seorang penterjemah batu bersurat berbangsa Itali dari Universiti Rom, skala kepentingannya dapat difahami dengan lebih baik. Penemuan Kerajaan Ebla dan arkib negara yang menakjubkan ini bukan sahaja menarik perhatian cabang arkeologi, tetapi juga golongan agamawan. Ini kerana sebagaimana nama Mikail (Mi-ka-il) dan Thalut (Sa-u-lum), yang berjuang bersama Nabi Daud, ia juga mengandungi nama-nama nabi yang disebut dalam tiga kitab suci: Nabi Ibrahim (Ab-ra-mu), Nabi Daud (Da-u-dum) dan Nabi Ismail (Ish-ma-il).


2

Kepentingan nama-nama yang tercatat dalam prasasti Ebla

Nama para nabi yang dikenal pasti dalam tablet tersebut memiliki kepentingan kerana ini adalah kali pertama mereka dijumpai dalam dokumen bersejarah yang setua itu. Maklumat yang berusia 1500 tahun lebih tua daripada Taurat ini amat mengejutkan. Kemunculan nama Nabi Ibrahim dalam batu bersurat tersebut mencatatkan bahawa Nabi Ibrahim dan agama yang dibawakannya telah wujud sebelum Taurat.

Ahli-ahli sejarah menganalisis batu bersurat Ebla melalui perspektif ini, dan penemuan besar tentang Nabi Ibrahim dan misinya menjadi subjek kajian berkaitan sejarah agama-agama. Berdasarkan penelitiannya, David Noel Freedman, seorang ahli arkeologi berbangsa Amerika dan pengkaji sejarah agama-agama, melaporkan nama-nama nabi seperti Ibrahim dan Ismail dalam tablet berkenaan.


3

Nama-nama lain dalam batu bersurat Ebla

Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, nama-nama yang terkandung dalam batu bersurat Ebla ialah nama para nabi yang dinyatakan dalam tiga kitab suci, dan prasasti tersebut jauh lebih tua berbanding Taurat. Sebagai tambahan kepada nama-nama tersebut, terdapat juga subjek dan nama tempat yang dapat menunjukkan bahawa penduduk Ebla merupakan pedagang yang berjaya. Nama-nama seperti Sinai, Gaza dan Jerusalem, yang terletak berhampiran Ebla, juga muncul dalam teks tersebut, sekaligus menunjukkan bahawa masyarakat Ebla mempunyai hubungan komersil dan budaya dengan tempat-tempat tersebut.


4

Satu perincian penting yang didapati di dalam tablet tersebut adalah nama-nama kawasan Sodom dan Gomorrah, di mana umat Nabi Luth menetap. Ianya diketahui bahawa Sodom dan Gomorrah merupakan satu wilayah di kawasan pantai Laut Mati di mana umat Nabi Luth tinggal dan Nabi Luth menyampaikan ajarannya serta mengajak manusia hidup berlandaskan nilai-nilai moral agama. Sebagai tambahan kepada dua nama ini, nama kota Iram yang wujud dalam ayat-ayat Al-Quran juga antara yang tercatat dalam tablet Ebla.

Aspek terpenting kesemua nama ini ialah ianya tidak pernah ditemui dalam mana-mana teks sebelum ini selain dalam naskah yang disampaikan oleh para nabi. Ini merupakan bukti dokumentari penting yang membuktikan bahawa ajaran nabi-nabi yang menyampaikan risalah satu agama yang benar pada zaman itu telah mencapai wilayah berkenaan. Dalam satu artikel dalam majalah Reader's Digest, dicatatkan bahawa telah berlaku perubahan dalam masyarakat Ebla semasa pemerintahan Raja Ebrum dan mereka mula menambah imbuhan awalan kepada nama masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan Yang Maha Kuasa.

Janji Tuhan Itu Benar…

Sejarah dan batu bersurat Ebla yang muncul selepas 4,500 tahun sebenarnya memberi satu hakikat penting: Allah telah menghantar para utusan ke Ebla, sebagaimana yang dilakukan-Nya kepada semua bangsa, dan mereka mengajak kaum masing-masing kepada agama yang benar.

Sebahagian orang memeluk agama yang datang kepada mereka sehingga menemui jalan yang sebenar, sementara segolongan yang lain menentang ajakan para nabi dan memilih kehidupan yang tercela. Tuhan, Penguasa langit dan bumi, dan segala isi yang ada di antaranya, menyatakan hakikat ini di dalam Al-Quran:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul: Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut. Maka di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditimpa kesesatan. Maka mengembaralah kamu di bumi, lalu lihatlah bagaimana buruknya akibat orang yang berdusta. (Surah An-Nahl, ayat 36)

Sekian. Semoga berbaloi difikir2 kan.


Credit :- Public Secret 

PERCUBAAN MENCARI MAKLUMAT PERADABAN ATLANTIS (ATALAN) DAN LEMURIA (LAMARAKH) MELALUI AL-QURAN, HADIS DAN KITAB-KITAB LAIN? MEREKA NI KE YA'JUJ MA'JUJ? MEREKA JIN, HUMANOID AL-BASYAR ATAU BANGSA HIBRID?Sumber Cedokan: Pelbagai

Dan berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? (QS. 19:98)

Berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata? (QS. 19:74)

Kembali saya mengutarakan ayat ini demi mengungkap apa yang sebenarnya belum dapat terungkap secara jelas. Yang saya maksudkan disini adalah makhluk zaman dulu yang telah memiliki teknologi super canggih. Namun kerana keberadaan kita saat ini yang serba terbatas atau terbentuk pada suatu sisi yang menutup kita, maka keberadaan mereka ini tak lebih hanya sebagai “mahluk yang telah dilupakan”. Dan mahkluk ini memilki kelebihan peralatan rumah tangga yang lebih bagus dibanding insan pada saat ini? Adapun dulu mereka telah ALLAH binasakan kerana mereka telah membuat kerusakan di bumi dengan berperang sesama sendiri dengan menggunakan tekhnologi tersebut, sehingga musnahlah juga mahkluk mahkluk purba diakibatkan pertempuran itu.

Hal ini dapat dilihat dari surah berikut ini?

Ingatlah ketika RABB Mu berKalam kepada para Malaikat: “Sesungguhnya AKU hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa ENGKAU hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami sentiasa bertasbih dengan memuji ENGKAU dan mensucikan ENGKAU?” KalamNYA: “Sesungguhnya AKU mengetahui apa yang tidak Kamu ketahui.” (QS al Baqarah : 30)

Ayat ini adalah dialog ALLAH dengan para Malaikat ketika DIA hendak menciptakan Nabi Adam. Khalifah secara literal membawa maksud "yang menggantikan", maka bererti Nabi Adam menggantikan mahkluk yang sebelumnya, yang telah merosak serta menjahanamkan bumi ini dengan kerosakan yang besar, berat dan membahayakan? Peperangan antara kelompok dengan menggunakan teknologi tersebut membuat bumi ini rosak ketika itu, dari yang sebelumnya di mana mereka telah berhasil membangunkan peradaban teknologi yang tinggi di bumi ini pula.

Bagaimana pula dengan ayat ini?

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka ALLAH sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. (QS. 30:9)

Hal ini terlihat dari sisa sisa penggunaan kuasa nuklear di zaman dahulu kala? Yakni yang dikenal orang sebagai Reaktor Nuklear yang berusia 2 Juta Tahun di Oklo, Republik Gabon (http://www.spacedaily.com/news/early-earth-04n.html)

Tahun 1972, sebuah syarikat Perancis mengimport biji mineral uranium dari Oklo, Republik Gabon untuk diolah. Ternyata mereka sangat terkejut dengan fakta penemuan di lokasi tersebut, kerana biji uranium import tersebut ternyata dulu kala lagi sudah pernah diolah dan dimanfaatkan sebelumnya. Penemuan ini sangat memikat para ilmuwan yang datang ke situ untuk suatu penelitian, dari hasil kajian yang mereka lakukan menunjukkan adanya sebuah reaktor nuklear berskala besar pada masa prasejarah, dengan kapasiti lebih kurang 500 ton biji uranium yang terdapat di enam wilayah, diduga dari projek tersebut dapat dihasilkan tenaga sebesar 100 ribu watt. Adakah ini suatu hasil yang sangat mengejutkan?
(http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_nuclear_fission_reactor)

Keberadaan sisa reaktor nuklear tersebut pulak sangat terpelihara dengan baik, dengan "system lay-out" yang sangat kreatif dan telah beroperasi sekurang2 nya 500 ribu tahun lamanya sebelum ditutup. Beberapa hal yang membuat mereka lebih tercengang lagi bahwasanya limbah penambangan reaktor nuklear (nuclear core) yang dibatasi itu, tidak tersebar luas atau merembes keluar di dalam area yang kira2 berjarak 40 meter dari sekitar pertambangan. Itu semua menjadi bukti bahwasanya peradaban zaman prasejarah sudah tahu cara memanfaatkan topografi semulajadi untuk mengalokasikan limbah nuklear (nuclear core) secara selamat hingga tak merosakkan langsung lingkungan persekitarannya.

Bila kita tinjau secara lebih terperinci... bahawasanya hipotesis dan teori mengenai Atlantis, pra-sejarah, diluvian dan kedatangan para penjahat alien (ya’juj ma’juj/orang atlantis) secara berbondong bondong menginvasi dan menjarah bumi kita nanti mungkin terjadi?

Barbara Marciniak, dan William Bramley telah mendukung teori-teori penting lainnya yang berusaha untuk menjelaskan adanya kejahatan kaum Atlantis (jin dari kelompok ya’juj ma’juj atau humanoid Al-Basyar?).

Dalam kes ini, penyerbu asing atau alien disebut juga sebagai “Serpent People” atau “Brotherhood of the Snake.” Boleh ke jadik begini?

Dalam Fragmen Apocalyptic Clement, kita membaca... "meskipun ini adalah gelaran mereka, itu tidak boleh diambil secara literal bahawa mereka memiliki kemiripan fisik ular. Penjelasan lebih lengkap tentang hal ini akan diberikan nanti, menurut teori-teori yang paling koheren ialah pengunjung ini biasanya digambarkan sebagai orang yang moralnya meragukan tetapi memiliki mental yang besar dan daya teknologi tinggi".

Diyakini dulu bahwa mereka bermarkas di Atlantis, gambaran barbarian yang cerdas dapat kita dapati sebagai berikut pula di dalam ayat berikut?

“Kemudian Dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila Dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: ‘Hai Dzulqarnain, sesungguhnya ya’juj dan ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadaMu (QS 18:93-94)

Mereka “Homo Atlantis"? Ia adalah kelompok Cro-Magnon, Engis, Homo Erectus atau Neanderthal? Atau bahkan juga sudah ada ras lain yang belum teridentifikasi hingga saat ini bahkan mereka terdiri dari hasil keturunan rekayasa genetik atau perkahwinan silang, tetapi mengingat data yang ada, tidak diragukan lagi bahwasanya kita perlu tahu akan kebenaran sejarah tentang bumi dan nenek moyang kita dahulu kala.

Rekayasa genetik atau persilangan kahwin ini pernah dialami oleh Sulaiman yang memperistri ratu Balqis yang menurut sesetengah Ulama yang lebih mendekati benar adalah keturunan jin? Perjanjian lama (Bible) juga mencatat pernah terjadi persilangan kahwin di antara orang langit dengan orang bumi dalam al-kitab kejadian 6:2-4. Bagaimana halnya ini?

Tampaknya menunjukkan juga kearah lain bahwa baik ras Neanderthal dan Cro-Magnon adalah hasil rekayasa genetik atau bahkan korban hibridisasi, hal ini biasa dilakukan terhadap para budak atau anjing penjaga yang sengaja dikebiri untuk saat ini. Tampaknya juga mereka adalah kelompok “Serpent Master,” kelahiran pertama ini keturunan akhirnya mulai jengkel terhadap mereka yang dikenakan dan diperhamba. Hal ini senada dengan kisah bagaimana Nabi Sulaiman a.s. menjadikan para jin menjadi budak suruhan baginya. Mereka memiliki kualiti kecerdasan tinggi, tetapi memiliki sebuah dimensi moral dan spiritual sangat sangat rendah, di luar bumi mereka majikan tapi bagi Sulaiman mereka adalah budak suruhan, serta jumlah mereka sangat banyak.

Maka tatkala KAMI telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya itu kecuali rayap (anai-anai) yang memakan tongkatnya. Maka tatkala Ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan.(QS 34:14)

Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).(QS 27:17)

Dan KAMI telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah KAMI memelihara mereka itu,(QS 21:82)

dan (KAMI tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam(QS 38:37)

dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu.(QS 38:38)

…yaitu gog dan magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir dilautan (Bible Surah Wahyu 20:8)

Diriwayatkan dari An-Nawwas Ibni Sam’an r.a. dalam hadis yang panjang. Di antaranya sebagai berikut:

”Ketika ALLAH SWT mewahyukan kepada Isa a.s. Sesungguhnya AKU mengeluarkan hamba-hamba-KU yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Maka biarkanlah mereka hamba-hamba-KU menuju Thuur. Lalu ALLAH keluarkan Ya’juj dan Ma’juj dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati danau Thabariyah(1) dan meminum seluruh air yang ada padanya. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau tersebut mereka berkata: “Sungguh dahulu di sini masih ada airnya.” Ketika itu terkepunglah Nabiyullah Isa a.s. dan para sahabatnya. Hingga kepala sapi ketika itu lebih berharga untuk mereka daripada seratus dinar kalian sekarang ini. Maka Isa dan para sahabatnya berharap (berdoa) kepada ALLAH. Maka ALLAH SWT pun mengirim sejenis ulat yang menyerang leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah (dari gunung Thuur) Nabi Isa dan para sahabatnya, maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa ‘alaihissalam pun berharap (berdoa) kepada ALLAH. Maka DIA mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang ALLAH kehendaki(2). Kemudian ALLAH kirimkan hujan yang tidak menyisakan satu pun rumah maupun khemah, lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu: ‘Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu…” (HR. Muslim)

Ada tertulis bahawa “anak-anak ular/ya’juj ma’juj” tidak akan mengakui keunggulan tuan-tuan mereka, karena mereka tidak memiliki sifat-sifat mulia. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak ditentukan, majoriti “anak-anak dari ular” itu membangkang terhadap tuan mereka yang dulu, mereka keluar meninggalkan (Atlantis) dan mengosongkan benua Appalachia, kemudian dikenal sebagai Lemuria, di mana hari ini adalah Samudera Pasifik. Di sini mereka membangun peradaban yang berkembang di mana mereka juga mempraktikkan ilmu-ilmu yang tinggi yang mereka dapati selama di tempat mereka diperbudak dan diperhambakan dulu.

Lemuria berasal dari kata Mu atau Mu-devi yang berarti “Tanah Leluhur/ibu pertiwi” atau Mu-Devi adalah ibu dewi Hindu Shiva. Watak Shiva adalah rekaannya dan adalah “Bapa Besar” bagi mereka yakni Silappadikaran, menggambarkan benua yang hilang di Pasifik dan Samudra Hindia, panggilan Kumai Nadu atau Kumari Kandam bererti juga “Tanah Naga Dewa Ular.” Gagasan benua yang hilang di bawah Samudera Pasifik tampaknya sepertinya tidak masuk akal. Tapi ada banyak cerita dan buku-buku yang referensi atau merujuk ke tempat seperti itu.

Bank Claude Mayo dari US Navy menunjukkan bahwa ada “sebuah benua tenggelam, dengan pegunungan, sungai dan dataran tinggi pada kedalaman rata-rata satu kilometer membentang dari Hawaii ke Kepulauan Barin, sebelah timur pantai Jepun". James Churchward pulak menulis lima buku tentang benua yang hilang Mu (juga disebut Lemuria). Bahkan ada kelompok yang disebut “The Lemurian Fellowship” yang terletak di Ramona, California, yang telah menerbitkan konsep peta benua yang hilang.

Sejajarkah dengan Al Qur’an yang menyebut kisah orang-orang kuat dan cerdas terdahulu yang baik fosil belulang mereka atau sisa bangunan mereka masih dapat kita jumpai? Adakah mereka adalah orang-orang yang telah diazab ALLAH sebagai berikut?

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka(QS 30:9)

Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.(QS 40:82)

Maka masing-masing (mereka itu) KAMI siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang KAMI timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang KAMI benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang KAMI tenggelamkan, dan ALLAAH sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS 29:40)

Kita boleh membaca beberapa buku ini yang menjelaskan beberapa pendapat menurut sains bahawasanya telah pernah terjadi penenggelaman atau pembenaman daratan menjadi terperosok ke dalam bumi atau dasar lautan, buku buku tersebut adalah:

1. The Lost Continent of Mu, 1926

2. The Children of Mu, 1931

3. The Sacred Symbols of Mu, 1933

4. Cosmic Forces of Mu, in two parts (1934-1935); and Books of the Golden Age, 1997. Cosmic Forces of Mu,

5. Phylos the Tibetan, 1952, A Dweller On Two Planets, Borden Pub. Phylos Tibet, 1952,

6. Note that Edgar Cayce, America’s most accurate and best-documented psychic, had something to say about extraterrestrial beings. As T. Kay writes in his book, When The Comet Runs, [1997, Hampton Roads Pub. Sebagai T. Kay menulis dalam bukunya, When The Comet Runs, [1997, Hampton Roads Pub. Co., Charlottesville, VA., p. Co, Charlottesville, VA., Hal 146-147.] 146-147.]

Saya sendiri benar-benar berfikir bahawa akibat dari kehancuran bangsa Lemuria ini adalah diakibatkan oleh ledakan gas bawah tanah yang memberi kesan pada tenggelamnya Mu? Dan beberapa hal yang paling menghairankan adalah ditemukannya reruntuhan megalitik, dalam dan keluar dari air dinding batu raksasa, jalan-jalan, platform, tiang, 10 sampai 30 tan blok (ilustrasi & deskripsi dalam Yohanes MacMillan Brown ’s “Riddle of the Pacific” dan buku-buku tentang Lemuria & Pasifik oleh David Hatcher Childress). Cuba kita fikir siapakah yang membangunkan benda2 ini? Inilah kemampuan teknologi yang telah dimiliki oleh budak-budak suruhan Nabi Sulaiman (dari kalangan jin atau Humanoid Al-Basyar?) Ini adalah sebagaimana dan sejajar dengan apa yang disebutkan oleh Al Qur’an?

Edgar Cayce banyak menyedarkan orang untuk berbicara tentang ekstra-terrestrials, pada dua perkara yakni tentang masa Atlantis, ia berkata: ”budi pekerti transportasi, budi pekerti Airships komunikasi melalui periode itu menyerupai seperti dijelaskan Yehezkiel dalam perjanjian lama. “Pada tahun 1938 ketika membincangkan pengalaman orang-orang di wilayah yang diduduki Maya Amerika Tengah, Cayce juga menyebutkan perihal pemahaman orang-orang yang berkunjung dari dunia lain atau planet lain".

Menurut beberapa kefahaman bangsa Lemuria dulu, ada yang mengatakan mereka ada sejak 7500 SM hingga lebih kurang tahun 8000 SM. Dan yang kedua adalah bangsa Atlantis (ya’juj ma’juj?) yang diperkirakan ada pada masa lebih kurang 20,000 SM, berdasarkan penghitungan Plato bahawa Atlantis wujud lebih kurang 9000 tahun sebelum keberadaan Lemuria.

Jadi mereka pernah hidup bersama dalam satu waktu? Intinya mereka adalah mahkluk ciptaan ALLAH sebelum diciptakannya Nabi Adam sebagai Khalifah (pengganti dari yang sudah ada sebelumnya) di bumi??? Adakah hal ini dapat diketahui dengan jelas melalui ayat berikut ini?

Ingatlah ketika RABBmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya AKU hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa ENGKAU hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji ENGKAU dan mensucikan ENGKAU “ (QS 2:30)

Kemudian, tentang kedudukan Bangsa Lemuria ada yang berpendapat ia bertempat pada benua yang hilang yang berada di samudra Pasifik sebelah selatan, berdekatan dengan Amerika Selatan. Ada pula yang berpendapat bahwa keberadaan benua yang hilang tersebut berada di selatan India.

Terbukti dengan adanya penemuan fosil di sekitar Madagaskar. Benua ini digambarkan memiliki tujuh pegunungan yang berkumpul pada satu titik, yang di antara deretan gunung tersebut ada sebuah sungai yang mengalir di antara dua baris pegunungannya. Kedua peradaban itu diceritakan memiliki berbagai perbezaan yang sangat jauh, meski di lain sisi pulak mereka juga memiliki persamaan.

Bangsa Lemuria diceritakan sebagai bangsa yang sangat maju dengan didukung oleh bagusnya pertanian serta teknologi biologi mereka. Mereka juga mendasarkan kekuatan mereka dengan kekuatan spiritual dan supenatural. Ada yang berkata untuk berbicara dengan mereka tak perlu mengeluarkan kata-kata, cukup dengan telepati. Mereka juga dikatakan dapat berubah wujud menjadi unsur2 semacam cahaya untuk berpindah tempat (teleportasi?) Al Qur’an telah menjelaskan kemampuan telepati mereka sebagai berikut?

“Kemudian Dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila Dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: ‘Hai Dzulqarnain, sesungguhnya ya’juj dan ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadaMu.” (QS 18:93-94)

Sedang bangsa Atlantis dikabarkan berada di antara Benua Amerika, Eropa dan juga Afrika. Meski ada pula yang berkata bahwa Atlantis itu saat ini adalah tempat di Indonesia? Ingat cerita kaum Kerinchi? Mana yang benar?

Mengenai Lemuria, yang menghuni tempat di antara gunung-gunung tersebut, yang kerap diinvasi atau diceroboh oleh bangsa atlantis (ya’juj ma’juj?) dijelaskan sebagai berikut... Tentang ya’juj dan ma’juj ini telah dijelaskan beberapa ayat dan hadis tentangnya?

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka ALLAH sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. (QS. 30:9)

“Kemudian Dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila Dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: ‘Hai Dzulqarnain, sesungguhnya ya’juj dan ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadaMu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?’ Dzulqarnain berkata: ‘Apa yang telah dikuasakan oleh RABB Ku kepadaKu terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (insan dan alat-alat), agar Aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi.’ Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain: ‘Tiuplah (api itu).’ Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, Diapun berkata: ‘Berilah Aku tembaga (yang mendidih) agar Kutuangkan ke atas besi panas itu.’ Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya. Dzulqarnain berkata: ‘Ini (dinding) adalah rahmat dari RABB Ku, maka apabila sudah datang janji RABB Ku DIA akan menjadikannya hancur luluh; dan janji RABB Ku itu adalah benar’.” (Al-Kahfi: 92-98)

Sesungguhnya ya’juj dan ma’juj adalah sebuah bangsa besar yang akan membuat kekacauan serta kerusakan di muka bumi telah ditakdirkan ALLAH SWT sebagai salah satu penanda kiamat besar. Siapakah dan bagaimanakah mereka?

Kata ya’juj dan ma’juj berasal dari kata ajja atau ajij dalam wazan Yaf’ul; kata ajij artinya nyala api. Tetapi kata ajja berarti pula asra’a, maknanya berjalan cepat. Itulah makna yang tertera dalam kamus Lisanul-’Arab. ya’juj wa-ma’juj dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang, kerana hebatnya gerakan. Daripada itu maka mereka adalah dari golongan jin terdahulu yang juga tercipta dari api, yang mana mereka telah berhasil menguasai sains dengan sangat melampaui daripada teknologi zaman sekarang sekalipun. Adakah mereka jin yang berjasad? Keberadaan orang zaman dulu yang memiliki kemampuan sains telah digambarkan oleh ALLAH dengan sangat jelas sebagaimana berikut ini?

Dan berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? (QS. 19:98)

Berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. (QS. 19:74)

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah KAMI binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan RABB). Maka apakah mereka tidak mendengarkan (memperhatikan)? (QS. 32:26)

Dan berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka YANG mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)? (QS. 50:36)

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka ALLAAH mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab ALLAAH. (QS. 40:21)

Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah orang-orang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. (QS. 40:82)

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka ALLAAH sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. (QS. 30:9)

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; ALLAAH telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu. (QS. 47:10)

Dengan menggunakan piring terbang atau ufo, ya;juj dan ma;juj akan turun dari galaksi luar menyerang bumi ini, dalilnya begini? : dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiya’ ayat 96-97: Hingga apabila dibukakan (dinding) ya’juj dan ma’juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah datangnya janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (Mereka berkata): “Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang dzalim.”

Alat transportasi piring terbang inilah yang pernah digunakan oleh Dzulqarnain dan juga oleh Nabi Sulaiman setelah para Jin membuatkan baginya kenderaan yang dapat berjalan dengan cepatnya, ini boleh diterima dalilnya?

Dan KAMI (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan KAMI alirkan cairan tembaga bagiNya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapanNya (di bawah kekuasaannya) dengan izin RABB Nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah KAMI, KAMI rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada ALLAH). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKU yang berterima kasih. (QS Saba’ :12-13)

Sesungguhnya tujuan utama ya’juj ma’juj adalah menguasai sumber air dibumi, yang dengan air itulah mereka akan membuat senjata pemusnah besar2 an melalui penguraian oksigen-hidrogen. Dijelaskan sebagai berikut?

Diriwayatkan dari An-Nawwas Ibni Sam’an r.a. dalam hadis yang panjang. Di antaranya sebagai berikut: ….

Ketika ALLAAH SWT mewahyukan kepada Isa a.s. Sesungguhnya AKU mengeluarkan hamba-hamba-KU yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Maka biarkanlah mereka hamba-hamba-KU menuju Thuur. Lalu ALLAH keluarkan Ya’juj dan Ma’juj dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati danau Thabariyah(1), dan meminum seluruh air yang ada padanya. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau tersebut mereka berkata: “Sungguh dahulu di sini masih ada airnya.” Ketika itu terkepunglah Nabiyullah Isa ‘alaihissalam dan para sahabatNya. Hingga kepala sapi ketika itu lebih berharga untuk mereka daripada seratus dinar kalian sekarang ini. Maka Isa dan para sahabatnya berharap (berdoa) kepada ALLAH. Maka ALLAH SWT pun mengirim sejenis ulat yang menyerang leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah (dari gunung Thuur) Nabi Isa dan para sahabatnya, maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa ‘alaihissalam pun berharap (berdoa) kepada ALLAH. Maka DIA mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang ALLAAH kehendaki2. Kemudian ALLAH kirimkan hujan yang tidak menyisakan satu pun rumah maupun khemah, lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu: ‘Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu…” (HR. Muslim)

Di dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat kubra, disebutkan ada sepuluh tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya ya’juj dan ma’juj.

Berita tentang keluarnya ya’juj dan ma’juj bukan hanya mutawatir, bahkan disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiya’ ayat 96-97:

Hingga apabila dibukakan (dinding) ya’juj dan ma’juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah datangnya janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (Mereka berkata): “Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang dzalim.“

Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 94:

”Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya ya’juj wa ma’juj merusak di muka bumi, kami akan siapkan imbalan yang besar agar kiranya engkau membuatkan benteng antara kami dengan mereka.”

Adapun kalimat yang menunjukkan bahwa runtuhnya benteng Dzulqarnain dan keluarnya ya’juj wa ma’juj sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah firman ALLAH SWT pada ayat ke-98:

”Ini adalah rahmat dari RABB Ku, maka apabila sudah datang janji RABB Ku, DIA akan menjadikannya hancur luluh…..”

adalah juga yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya’ bab Qishah ya’juj dan ma’juj, dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a., bahwa Nabi SAW bersabda:

ALLAH SWT berKalam kepada Adam: “Wahai Adam.” Maka Adam menjawab: “LabbaikKA wa sa’daika wal khairu fi yadaika (Aku sambut panggilan-MU dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tangan-MU).” Kemudian ALLAH SWT berKalam : “Keluarkan utusan (penghuni) neraka.” Maka Adam bertanya: “Apa itu utusan (penghuni) neraka?” ALLAH berKalam: “Mereka dari setiap seribu orang, sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang!” Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tetapi kerana azab ALLAH SWT yang sangat keras. Kemudian para sahabat bertanya: “Siapa satu yang selamat dari kita itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari ya’juj dan ma’juj seribu….” (HR. Al Bukhari dengan Fathul Bari, juz 6 hal. 382)

Okay la... ni pun dah panjang lebar dah ni. Harap2 nya tiada soalan akan ditanyakan kepada saya sebelum membaca nukilan kecil ini dengan cermat dan berlapang dada. Bacalah perlahan2 yer. Kalau rasa buah fikiran ini mengarut, maka abaikanlah ia.

Semoga bermanfaat.Credit :- Public Secret 

Khamis, 22 Ogos 2013

Sejarah Ngeri Penindasan yang Disembunyikan Dari Mata Dunia (Syria)


Umat Islam di Syria, sebuah negara yang diperintah oleh Parti Baath yang merupakan nasionalis Arab sejak tahun 1963, telah mengalami penderitaan dan penin­dasan sejak tahun 1920-an lagi.

Syria yang memiliki 75 peratus umat Islam, 11 peratus Syiah, dan 9 peratus Kristian, memiliki sejarah Islam yang panjang dan warisan budaya yang sangat dalam. Ramai para ulama Islam lahir di bumi ini.

Syria ditakluk ketika zaman Khalifah Umar, dan kemudian diperintah oleh Umaiyyah, Abbassiyah, Seljuk dan Ayyub. Tanah Syria menjadi sebahagian daripada wilayah Turki Uthmaniyyah pada tahun 1517, dan mereka hidup dalam keadaan aman damai sehingga penggal pertama abad ke-19. Pada tahun 1831, Syria jatuh ke tangan Muhammad Ali Pasha, yang menjadi penentang kerajaan Turki Uthma­niyyah dan kemudian menubuhkan kerajaannya sendiri. Syria kemudian berada di bawah kekuasaan Turki Uthmaniyyah semula se­hinggalah ia dijajah Perancis pada tahun 1920. Penaklukan oleh Perancis telah menjadi detik permulaan kekacauan dan kezaliman ke atas rakyat Syria. Perancis telah merobek Syria dari Lubnan, yang mana Lubnan pada zaman dahulu adalah sebahagian dari Syria, kemudian ia telah dipisahkan daripadanya.

Polisi penindasan selama 26 tahun yang berakhir dengan ke­mer­dekaan pada tahun 1946 adalah serupa dengan apa yang dikenakan oleh Pe­rancis ke atas Algeria, Tunisia, dan banyak lagi negara-negara Islam yang lain. Rakyat Syria telah memulakan kempen me­nentang selepas penaklukan Perancis. Perancis dengan kejamnya telah membunuh puluhan ribu rakyat dan mengebom banyak bandar-bandar besar. Kebangkitan yang berlaku telah dihapuskan dengan kejam, namun Perancis menyedari bahawa hari-hari mereka berada di Syria sedang dihitung.

Perancis terpaksa berundur dari Syria selepas Perang Dunia II, dan ia akhirnya menerima kemerdekaan Syria pada tahun 1946. Namun demikian, mereka meninggalkan Syria dalam keadaan yang tidak stabil dan sering terdedah kepada konflik. Mandat Perancis yang dikenakan ke atas Syria selepas Perang Dunia I telah memberikan lebih manfaat kepada puak Syiah berbanding kumpulan-kumpulan lain (Puak Syiah percaya kepada kesucian Saidina Ali r.a. Ia hampir mirip kepada pendewaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristian ke atas Nabi Isa a.s.). Pentadbiran Perancis telah meletakkan minoriti Syiah dalam jawatan-jawatan penting kerajaan, lalu menimbulkan rasa tidak senang kepada umat Islam dari kalangan ahli sunnah wal jama'ah. Ini seterusnya membenihkan bibit-bibit permusuhan di antara dua golongan tersebut. Ramai pakar di Timur Tengah berpendapat bahawa puak Syiah berjaya mencapai kedudukan politik dan militari yang tinggi semenjak deklarasi kemerdekaan Syria pada tahun 1946. Berikutan dengan kemerdekaan tersebut, perkara penting yang berlaku ialah puak Syiah berjaya mengambil alih pemerintahan negara dengan meminggirkan kedudukan golongan ahli sunnah wal jama'ah yang telah lama menerajui perkembangan politik dan ekonomi tanah air.
Hafez al-Assad
Hafez al-Assad

Selepas kemerdekaan, Syria menjadi sebuah negara yang sering berlaku rampasan kuasa. Mereka bermula pada tahun 1949 dan terus melakukannya sehingga tahun 1970 yang pada waktu itu dipimpin oleh diktator Hafez Al-Assad. Rejimnya telah menamatkan rampasan kuasa tetapi telah mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersifat menekan. Kerajaan Baath telah menambah lagi kesusahan kepada umat Islam Syria. Negara itu telah jatuh ke tangan puak minoriti Syiah, yang hanya terdiri daripada 11 peratus sahaja dari keseluruhan populasi. Kesemua ras-ras yang lain telah kehilangan pengaruh. Dalam masa yang singkat sahaja, rejim Assad, yang menggelarkan diri mereka sebagai "Demokrasi Rakyat Sosialis," telah mengenakan pemerintahan yang zalim di negara itu. Kesemua parti politik telah ditutup, dan sokongan terhadap pandangan parti politik lain selain dari ideologi sosialis yang disokong oleh Parti Baath diharamkan. Kesemua pergerakan Islam dihalang. Para pemimpin gerakan-gerakan tersebut telah ditangkap dan didera dengan kejam sehingga mati. Pertubuhan hak-hak asasi manusia antarabangsa telah melaporkan bagaimana umat Islam Syria dikenakan penindasan yang sangat teruk dan telah menderita sepanjang era Assad, dan bagaimana wanita Islam diperkosa dan penderaan yang tersangat zalim telah dikenakan ke atas lelaki.

Adik kepada Hafez al-Assad, Rifaat telah mengarahkan pembunuhan beramai-ramai Hama selama 27 hari yang bermula pada 2 Februari 1982. Rifaat telah diberikan kuasa sepenuhnya oleh abangnya, dan dia mengarahkan 12,000 orang askar, termasuk pasukan-pasukan khas. Satu pertiga dari bumi Hama yang diduduki seramai 350,000 orang telah dimusnahkan. Seramai 30-40,000 orang telah dibunuh dan tiada berita tentang 15,000 yang lain. Beribu orang penduduk terpaksa melarikan diri. Masjid-masjid dan bangunan bersejarah telah diruntuhkan. Kerajaan Syria telah mengambil tindakan bagi memastikan berita tentang peristiwa itu tidak sampai ke pengetahuan wartawan asing. Segala bentuk komunikasi denga bandar tersebut telah diputuskan, dan tiada siapa yang dibenarkan masuk atau keluar. Walaupun begitu, mereka tetap gagal untuk menyembunyikan pembunuhan beramai-ramai yang kejam.
Adik kepada Hafez al-Assad, Rifaat telah mengarahkan pembunuhan beramai-ramai Hama selama 27 hari yang bermula pada 2 Februari 1982. Rifaat telah diberikan kuasa sepenuhnya oleh abangnya, dan dia mengarahkan 12,000 orang askar, termasuk pasukan-pasukan khas. Satu pertiga dari bumi Hama yang diduduki seramai 350,000 orang telah dimusnahkan. Seramai 30-40,000 orang telah dibunuh dan tiada berita tentang 15,000 yang lain. Beribu orang penduduk terpaksa melarikan diri. Masjid-masjid dan bangunan bersejarah telah diruntuhkan. Kerajaan Syria telah mengambil tindakan bagi memastikan berita tentang peristiwa itu tidak sampai ke pengetahuan wartawan asing. Segala bentuk komunikasi denga bandar tersebut telah diputuskan, dan tiada siapa yang dibenarkan masuk atau keluar. Walaupun begitu, mereka tetap gagal untuk menyembunyikan pembunuhan beramai-ramai yang kejam.


Kekejaman dan Penindasan, Simbol Era Assad

Matlamat utama rejim Baath adalah untuk memadamkan identiti Islam Syria. Bagi mencapai hasrat ini, berpuluh-puluh ribu umat Islam telah ditahan tanpa sebab dan kemudiannya didera. Kebanyakannya telah dikenakan hukuman, dan yang lain hilang begitu sahaja. Rejim Assad telah melakukan tindakan-tindakan seperti merogol wanita, memukul mereka sehingga mati dan menggantung mereka pada bahagian kaki. Rejim ini juga cuba untuk memusnahkan masyarakat Islam dengan menyerang rumah-rumah, masjid dan melakukan penghinaan dan kekacauan yang tidak pernah putus, dan se­sungguhnya mereka amat gembira melakukannya.

Contoh paling ngeri kebuasan rejim Assad ialah pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan di bandar Hama. Satu-satunya sebab yang membawa kepada penghancuran bandar itu ialah pergerakan-pergerakan Islam amat berkuasa di sana. Rifaat Assad, adik kepada Hafez dan juga merupakan ketua Staf Jeneral, telah mengarahkan satu siri serangan darat dan udara ke atas bandar Hama pada satu malam Februari 1982. Majoriti askar yang enggan menurut perintah telah dibunuh serta-merta. Bandar tersebut telah musnah teruk. Kira-kira 40,000 umat Islam ke­hilangan nyawa kesan daripada kebuasan rejim Assad selama 27 hari itu.

Terdapat banyak lagi pembunuhan yang dilakukan oleh Assad selama 3 dekad sebagai seorang diktator. Ramai umat Islam Syria yang melarikan diri dari Assad masih hidup di perantauan sebagai seorang pelarian. Terdapat kira-kira 1 juta umat Islam Syria di Arab Saudi sahaja.

Dipetik dr buku ZAMAN KEGELAPAN ISLAM DAN KETIBAAN ERA KEBANGKITAN ISLAM 

sumber = Green project 

HASSAN AL-BANNAHASSAN AL-BANNA
Sedikit ringkasan buat yang belum mengenali

Hassan Ahmad Abdul Rahman Muhammed al-Banna atau ringkasnya Hassan al-Banna adalah pendakwah, reformis sosial dan politik Mesir dan pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada usia 12 tahun, beliau sudah menghafal al-Quran. 

Beliau menyertai kumpulan Latihan Akhlak dan Jemaah al-Suluka al-Akhlaqi di sekolah. Seorang yang rajin menghadiri majlis-majlis zikir pimpinan al-Ikhwan al-Hasafiyyah. Pada usia 23 tahun, beliau menubuhkan gerakan Ikhwan Muslimin di bandar Islamailiyyah pada Mac 1928.

Hasil kegigihan beliau, gerakan dakwah beliau mendapat sambutan di Mesir dan di setiap pelusuk negara-negara Islam. Pada tahun 12 Februari 1949 beliau meninggal dunia setelah ditembak mati oleh seorang pembunuh upahan arahan sulit kerajaan Mesir ketika itu.

Al-Fatihah buat wira ummat

SEJARAH KITA PERLU TAHU... 317-339 Hijrah | 929-952 Masihi. TENTERA SYIAH MENYERANG KAABAH.(317-339 Hijrah) 929-952 Masihi.

Hari Al Tarwiyah (hari kelapan dalam bulan Zulhijah), tentera Syiah Qurmuty (diketuai oleh Hamadan Ibn Al-Ashath Al-Qurmuti) menyerang konvoi haji pada tahun 317 Hijrah, membunuh semua jemaah haji, kemudian beliau menyerang Kaabah, menarik keluar batu hitam (Hajar Aswad) dan memecahkan kepada 8 bahagian kecil. Menarik keluar pintu Kaabah dan kemudian memecahkannya, menarik keluar kisa’a Al-Kabah dan memotongnya kepada banyak pecahan dan memberikannya kepada sahabat-sahabat beliau, kemudiannya beliau mengarahkan pengikut-pengikut beliau untuk memusnahkan Mizab Al-Kabah [saluran untuk menyalurkan air (sekiranya hujan) dari atas Kaabah]. Pabila pengikut beliau cuba untuk memusnahkan saluran ini, dia (pengikut yang diarahkan) terjatuh dari bumbung Kaabah dan mati. Beliau (Hamadan) kemudiannya menyuruh pengikutnya mencampakkan mayat-mayat jemaah haji yang telah mereka bunuh ke atas bumbung Kaabah, Mizab (saluran air) mengalirkan darah orang Muslim buat pertama kalinya dalam sejarah. Beliau kemudian mencampakkan mayat-mayat selebihnya kedalam telaga Zam-Zam sehingga penuh dan kemudian menutup telaga ini dengan batu yang besar.

Wanita Qurmuti (pengikut syiah) akan membawa air kononnya untuk menyiram mayat-mayat jemaah haji ini atau memberi minum kepada jemaah haji yang tercedera, akan tetapi apabila mereka berjumpa dengan jemaah haji yang masih hidup, mereka akan membunuhnya tanpa memberi air. Mereka (wanita Qurmuti) percaya bahawa mereka perlu membunuh sekurang-kurangnya 3 orang Sunni (Nasibi, gelaran yang mereka berikan pada orang Sunni) yang dahaga untuk mereka mendapat tempat di Jannah. Mayat-mayat yang lain pula ditanam di dalam Masjidil Haram dimana mereka (jemaah haji) dibunuh tanpa solat jenazah, ghosul mahupun dikafankan.

Kemudian beliau (Hamadan) berdiri di depan pintu Kaabah dan menjerit ke langit dan berkata: “ Akulah yang berani mencabar ALLAH, akulah yang berani mencabar Tuhan, DIA mencipta kamu dan aku membunuh kamu semua (jemaah haji)”.
Pengikutnya yang turut memusnahkan Hajar Aswad juga menjerit ke langit: “Dimana burung-burung Ababil ENGKAU? Dimana batu Sijjil (batu dari tanah yang terbakar) ENGKAU?” Merujuk kepada peristiwa serangan bergajah yang dipimpin oleh raja Abrahah sebelum kedatangan agama Islam.

Kemudian beliau membawa Hajar Aswad ke timur (Al-Qatif) dengan menggunakan 70 ekor unta, setiap unta yang membawa batu hitam (Hajar Aswad) jatuh sakit dan kemudian mati di tengah padang pasir. Kemudian mereka membina ‘AinulKuaibah’ dan meletakkan batu hitam itu (Hajar Aswad) di situ selama 22 tahun dan menyuruh orang ramai mengerjakan haji di situ (AinulKuaibah), tetapi tiada siapa yang pergi.

Selama 22 tahun orang Muslim tidak mengerjakan haji.

Kemudian, Khalifah (Al-Muktadir Billah) menyerang pengikut-pengikut Qurmutiah dan membunuh mereka dalam peperangan antara 80 ribu askar menentang 3 ribu askar Qurmutiah. Satu kumpulan kecil Qurmutiah, lebih kurang 10 buah keluarga dapat melarikan diri ke Syria (Bilad Al-Sham) kemudian ke Jabal Al-Arab, sebuah gunung di Arab dan menyembunyikan diri supaya tidak dibunuh, salah sebuah keluarga tersebut adalah ((Al-Assad)).
"kitab al- Bidayah Wa an- Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir"

Imam Al-Ghazali berkata: “ Syiah Qurmutiah adalah rofidah (keluar dari Islam) dari luar , kafir dari dalam”.

Imam Ibn-Taimyah berkata: “ Syiah adalah batiniyah (ajaran yang menyimpang dari agama Islam) dan musuh kepada Islam, dan yang lebih teruk kekafirannya adalah Qurmotiyah, mereka akan berlakon bahawa mereka adalah Muslim Shiah dan bila mereka mendapat peluang, mereka akan membuka pintu kepada musuh-musuh Islam untuk mengkhianati kita, mereka (Qurmotiyah) telah jauh tersasar dari Quran dan Hadis.

Salah sebuah peninggalan Qurmotiyah ini adalah ‘Ainul Kuaibah”, di Al Ahsa (bangunan yang mereka dakwa untuk menggantikan Kaabah yang mana mereka meletak batu hitam (Hajar Aswad) dan menyuruh umat Islam menunaikan haji di situ.

Dari golongan inilah lahirnya Syiah Nusairiyyah di Syria.


Khamis, 1 Ogos 2013

APA ITU “SINGULARITY” ? : Penutup [Part 7 of 7]


Saya mulakan Part 7 of 7 ini yakni bahagian terakhir siri posting Apa Itu Singularity dengan sepotong syair Persia yang saya kutip semasa saya berjalan2 di Negara Iran tidak lama dahulu. Syairnya panjang. Penulis syair ini pula tidak diketahui namanya kerana syair ini telah ditulis terlalu lama dahulu dan hanya disampaikan secara lisan daripada generasi ke generasi. Ia hanya ditulis semula pada awal tahun 1920an oleh pengutip2 syair tempatan di Esfahan. Anehnya, syair ini ada menyentuh tentang tentera2 yang telah lama besiap-sedia menanti kedatangan seorang pendeta yang buta satu matanya (tapi yang ini akan saya kongsikan di lain waktu lah yer). Saya pilih bait syair yang sedikit ini sahaja dulu kerana ianya kena mengena dengan hal “singularity” yang sedang kita kupas sepanjang siri posting 7 bahagian ini. 

“Berjalanlah di muka bumi sambil sesekali mendongak ke langit. Selamilah lautan dan sedari di situ lebih banyak jenis kehidupan. Berhentilah berfikir dan jawapan dicari akan datang sendiri tatkala kita fahami adalah mustahil untuk kita berhenti berfikir. Pohonlah daripada tuhan hanya satu perkara maka kita akan mendapat kurnia yang bercambah-cambahan. Ini kerana satu itu banyak dan tidak pula banyak itu satu. Ingatilah nama2 makhluk bila kita bersua kerana mereka mengingati kita. Hanya manusia yang menyangka manusia itu lemah kerana tidak kenal kehendak yang Maha Pencipta”.

Antara lain, bait syair ini mengingatkan kita bagaimana kita selalu terlupa bahawa pokok2 dan pohon2 yang besar meninggi itu asalnya hanyalah daripada butir2 benih. Selalu juga kita terlupa manusia2 juga dulunya hanya berasal daripada benih2 sahaja. Betapa besar kuasa Allah yang mengizinkan benda sekecil benih boleh mengandungi jutaan maklumat dan “blueprint” makhluk2 nya. Benih hanya akan tinggal benih tanpa interaksi dengan benih2 yang lain seperti tanah, api, angin, air dan juga athar.

Adapun “inti” yang dimaksudkan di dalam cerita Alnitak di dalam bahagian yang terdahulu merujuk kepada benih ini jua. Benih adalah nama yang kita lebih kenal berbanding singularity. Sekiranya ini benar, bolehkah kita mengatakan singularity itu ialah benih alam semesta dan athar itu pula tanahnya. Kemudian kita bertanya lagi... apa pula roh, jiwa, nafs, nyawa dan minda? Bolehkah benih menghasilkan benih? Mengapa kita hanya melihat satu arah hayyah pertumbuhan benih sahaja? Ke mana menghilangnya arah hayyah pertumbuhan benih yang satu lagi? Semua ini memang sulit untuk difikirkan sekiranya kita tidak sedar bahawa setiap satu makhluk itu ada benihnya.... setiap satu kejadian itu ada singularity nya...

Sebagai contoh... Saintis2 sekular telahpun lama pening memikirkan bagaimana sebutir benih hidrogen boleh bercambah menjadi deutrium dan seterusnya menjadi tritium dan akhirnya menjadi helium. Helium pula boleh bercambah2 lagi menjadi unsur2 lain sehingga akhirnya boleh menghasilkan logam2 berat seperti aurum (emas) dan ferum (besi). Kalau difikirkan secara ilmiah empirikal mengikut acuan saintis2 sekular ini tentu kita akan terus terperangkap dengan soalan2 yang kita tidak tahu jawapan2 nya. Menjadilah kita pening seperti saintis2 sekular ini.

Menurut riwayat Matthew yakni salah seorang pengikut Nabi Isa a.s. ... Dia pernah mendengar Nabi Isa a.s. menjelaskan tentang kejadian alam melalui benih atau singularity ini. Diriwayatkan Nabi Isa a.s. berkata.... “Behold, a sower went out to sow. And as he sowed, some of the seed fell by the wayside … on stony places … among thorns … but others fell on good ground…” (Matthew 13:3-9).

Nabi Isa a.s. juga dikatakan menerangkan mengapa baginda terpaksa berkias-kias untuk menerangkan hal2 singularity ini.... “Because it has been given to you to know the mysteries of the Kingdom of Heaven, but to them it has not been given. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance; but whoever does not have, even what he has will be taken from him. Therefore, I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand.” (Matthew 13:11-13).

Begitulah keadaannya. Kalau kita perasan, daripada Part 1 hinggalah kepada Part 6, saya terpaksa menulis secara pusing2 penuh dengan kiasan2 dan analogi2 untuk mengisahkan perihal singularity ini. Mengapa? Bagaimanakah saya mampu menerangkan sesuatu yang kita tidak pernah nampak, dengar atau mengesannya dengan lima deria kita yang terhad ini?

Soalan seterusnya ialah bagaimana pula saya boleh memahaminya sedangkan saya juga manusia biasa terhad dengan lima deria? Inilah point utama saya yang saya telah ulang2 berkali2 sepanjang saya menukilkan buah2 fikiran saya menerusi album NWO dan Page Public Secret. Jika kita seorang yang betul2 teliti... kita akan dapat mengesan banyak maklumat2 yang telah saya encrypt atau sembunyikan di dalam nukilan2 dan posting2 saya. Pada hemat saya... hanya muslimin dan muslimah sahaja yang boleh mengesan maklumat2 yang saya encrypt ini. Antara lain... saya tidak jemu2 menyelitkan maklumat2 tentang bagaimana kita boleh mengakses deria2 yang lain selain daripada deria kita yang lima ini. Kalau anda rajin, sudi dan berminat... telusurilah semula semua posting2 di dalam album NWO dan Page Public Secret ini dan anda akan menemui apa yang saya maksudkan.

Berbalik semula kepada persoalan Apa Itu Singularity? Jawapan padat dan tepat telah tertulis di dalam surah Al-Ikhlas. Bacalah ia sebanyak mungkin, hafalkan makna2 nya dan fikirkanlah dalam2 tentang singularity ini. InsyaAllah... kita akan menemui jawapannnya. Semoga kita bertemu lagi di dalam siri2 posting akan datang.


Wassalam – Public Secret

APA ITU “SINGULARITY” ? : Hayyah [Part 6 of 7]Hari berikutnya pun tiba. Ketibaan ketiga2 pendeta disambut oleh raja dengan penuh rasa gembira. Setelah semua mengambil tempat duduk masing2, raja pun memulai bicara dengan berkata... “Saya telah fiki
r masak2 tentang apa yang kita semua bualkan semalam. Di antara banyak2 perkara yang kita bincangkan, satu perkara yang saya yakin ianya adalah perkara pokok yang mengikat semua persoalan2 yang saya bangkitkan tentang roh, jiwa, nafs, nyawa, minda dan athar”. Mintaka dan Alnilam tersenyum mendengar kata2 raja. 

Mintaka kemudiannya berkata... “tuan memang tajam akal” sambil Alnilam mengiyakan kata2 Mintaka ini. Mintaka menyambung lagi... “oleh kerana Alnitak yang menjelaskan tentang persoalan2 tuan semalam, eloklah kalau dia sahaja teruskan penerangannya”. Raja merasa pelik dan bertanya... “Apakah kamu semua telah tahu apa maksud saya tentang perkara pokok yang saya maksudkan?” Mintaka menjawab... “Sudah tentu. Perkara pokok yang tuan maksudkan tentulah hakikat bahawa roh, jiwa, nafs, nyawa, minda dan athar ini seolah2 bersifat tiada kesudahannya”. Raja merasa hairan namun dia menahan dirinya untuk bertanya lagi tentang bagaimana pendeta yang bertiga ini telah sedia maklum tentang apa yang dimaksudkannya. Raja berkata... “Kalau begitu, silalah pendeta Alnitak menyambung penerangannya”.

Alnitak termenung sebentar dan akhirnya bersuara... “Tuan, adapun sifat tiada kesudahan ini saya biasa memanggilnya ‘hayyah’. Adapun hayyah ini pula mempunyai dua arah. Saya rasa tuan pun tentu boleh mengagaknya. Arah hayyah yang pertama ialah bersangkut-paut dengan sesuatu yang tiada kesudahan besarnya atau banyaknya. Contohnya alam semesta kita ini sangat2 besar hingga kita tidak tahu ianya sebesar mana. Arah Hayyah yang kedua pula bersangkut-paut dengan sesuatu yang tiada kesudahan kecilnya atau halusnya. Contohnya, setiap bahan di dunia kita ini boleh sahaja kita hancurkan dan kisar sehingga menjadi zarah2 halus. Zarah2 halus ini pun masih kita dapat membelah dan memecahkannya menjadi semakin kecil yang tiada kesudahannya. Adakah tuan faham penerangan saya ini?” Raja mengangguk2 kecil. (Nota: kalau dalam bahasa kita hari ini, perihal sifat tiada kesudahan ini atau ‘hayyah’ kita memanggilnya sebagai infiniti).

Alnitak kemudiannya menerangkan lagi... “tuan, seperti yang tuan mungkin telah tahu, adapun semua alam kita ini terjadi daripada setitis inti. Cuma yang tuan mungkin tidak jelas ialah apakah dia inti ini sebenarnya. Tidakkah begitu tuan?” Raja mengangguk2 kan kepala. Alnitak menyambung... “Tatkala inti ini mengembang menjadi alam semesta, ada bahagian inti ini yang mengecut selaras dengan bahagiannya yang mengembang. Bezanya bahagian yang mengembang ini kita boleh lihat dan kesan dengan deria dan peralatan kajian kita manakala bahagian yang mengecut ini seolah2 tidak wujud pada pandangan kasar kita. Adapun di bahagian tengah pengembangan dan penguncupan inti yakni kedua2 bahagian ‘hayyah’ ini saling tarik menarik di antara satu sama lain. Inilah yang menghasilkan tarikan semulajadi”. (Nota: tarikan semulajadi yang dimaksudkan di sini ialah apa yang kita biasa panggil graviti).

Raja kemudiannya berfikir sejenak dan seterusnya bertanya... “Kalau betul fikiran saya, adakah ini bermaksud roh, jiwa, nafs, nyawa, minda dan athar itu adalah bahagian inti yang mengecut? Sebab itulah kita tidak dapat mengesannya dengan deria kasar kita”. Alnitak segera memperbetulkan raja... “Bukan begitu tuan. Adapun setitis inti itu akan kekal menjadi setitis inti. Ia hanya akan menjadi alam semesta dengan dua arah hayyah berbeza apabila ditiupkan ke dalamnya roh, jiwa, nafs, nyawa, minda dan athar ini.... maka jadilah ia alam semesta penuh dengan kehidupan dan kejadian. Ada yang nampak di mata dan ada yang hanya nampak di hati”.

Selepas mendengar penerangan panjang lebar ini, raja bersandar dan termenung sejenak. Kemudian raja pun bertanya... “Jika demikianlah halnya... ada berapa banyak jenis inti yang ada?” Alnitak menjawab... “Begini tuan. Sewaktu semuanya tiada, hanya dijadikan satu inti sahaja. Kemudian athar dimasukkan di dalam inti ini sebagai pencetus lalu berpecahla ia dengan dua arah ‘hayyah’ seperti yang saya telah terangkan tadi. Pepecahan inti ini terbahagi 6 peringkat atau 6 masa dalam kedua2 arah ‘hayyah’ ini. Dalam peringkat pertama sahaja, beribu2 inti lain terhasil daripada inti yang tunggal tadi. Dalam peringkat kedua pula beribu2 inti ini berpecah pula menjadi jutaan inti2 lain dan hal2 ini berterusanlah berlaku sehingga peringkat keenam tiadalah dapat terkira lagi jumlah inti2 yang terhasil”. Alnitak kemudian menerangkan lagi... “di dalam semua 6 peringkat pemecahan inti utama tadi dan penghasilan inti2 baru... roh, jiwa, nafs, nyawa dan minda ditiupkan bagi mengisi bahagian2 hayyah terpilih. Suatu perkara tuan perlu betul2 faham. Tiadalah mengalir dan tersebarnya apa2 tanpa athar memenuhinya dan tiadalah berguna athar tanpa makhluk yang dipanggil masa. Ruang pula dilihat oleh roh, jiwa, nafs, nyawa dan minda daripada kaca mata masa ini. Begitulah tuan halnya. Tuan pula janganlah berputus asa sekiranya tuan tidak dapat serta merta memahami apa yang saya katakan sekarang ini kerana tuan akan faham juga nanti sekira tuan terus-terusan memikirkan apa yang telah saya terangkan ini”.

Dipendekkan cerita, raja pun terpaksalah berpuas hati dahulu dengan penerangan Alnitak. Diceritakan di dalam kitab Sandai Sasantara ini... tidak lama selepas itu raja pun fahamlah apa yang diterangkan kepadanya lalu berhasrat berkongsi pemahamannya dengan seluruh manusia sejagat. Inilah dikatakan permulaan era pembangunan piramid2, tugu2, ukiran2 dan monumen2 lain bagi mencatatkan pemahaman raja untuk rujukan sepanjang zaman (mungkin cerita yang ini boleh saya kongsikan di dalam siri posting yang lain). Adapun kerajaan Sunda Nusantara ini kemudian diceritakan tenggelam kerana tanah dan batu2 nya terpaksa digunakan untuk memagar lingkaran api pasifik (yang ini pun suatu babak lain pula). Lalu terjadilah Laut China Selatan yang memisahkan Semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Kalimantan hingga hari ini.

Sebagai penjelasan dan penyimpulan apa yang dicatatkan di sini, di dalam bahagian terakhir nanti yakni Part 7 of 7, insyaAllah saya akan menerangkan apa maksudnya penerangan Alnitak ini melalui cara dan bahasa2 yang kita lebih biasa berbanding dengan apa yang diceritakan di atas. Apa yang saya catatkan di dalam Part 6 of 7 ini hanyalah “direct quote” atau “salinan semula terus” daripada kitab Sandai Sasantara. Sekiranya kita sesorang yang telah lama mengkaji atau memikirkan hal2 ini, mungkin Part 7 of 7 adalah tidak perlu dan memadai dengan Part 6 of 7 ini sahaja. Bagi memudahkan untuk kita membuat perbandingan, saya sertakan link ini yang menerangkan beberapa konsep lain tentang kejadian alam semesta...

http://lisanul-hakim.blogspot.com/2012/06/proses-kejadian-alam-menurut-al-quran.html


Wassalam – Public Secret

APA ITU "SINGULARITY" ? : Roh [Part 5/7]
Mendengar permintaan daripada raja, Alnitak pun bangun sambil mengangkat cawan kosongnya. Kemudian ia berjalan perlahan2 dan berdiri betul2 di sebelah bejana kopi yang terletak berhampiran dengan raja 
(bagi yang tak pernah dengar perkataan “bejana”... ia adalah tong besar yang ada kepala paip tu la macam yang orang catering jamuan makan selalu dok pakai letak air minuman). Kemudian ia berpaling melihat kepada muka raja. Alnitak berkata... “mohon maaf tuan kerana telah menumpahkan air kopi herba saya tadi. Saya tahu, kopi herba seperti ini tentu teramat amat mahal harganya kerana amat tinggi mutunya”. Kemudian Alnitak pun memusing kepala paip bejana kopi tadi bagi mengisi cawannya kembali lalu meminumnya.

Kemudian Alnitak menyambung lagi... “tuan, bekalan kopi herba sehebat dan semahal ini tentu tidak disimpan di sembarangan tempat dalam istana... bukankah begitu? Tuan pula terlalu sibuk dengan seribu satu macam urusan Sunda Nusantara sehingga tuan sendiri lupa mengambil tahu di mana bekalan kopi herba ini disimpan walhal perkara2 ini pernah dimaklumkan kepada tuan oleh ketua pekerja2 dapur istana... bukankah begitu?” Raja mengangguk-anggukkan kepalanya tanda bersetuju. Alnitak berkata lagi... ”tuan, saya juga tahu yang cara2 untuk menyediakan kopi herba ini pun bukannya mudah. Mula2 pekerja dapur perlu merebus tiga jenis herba istimewa selama 3 hari 3 malam dengan menggunakan air istimewa yang diperolehi daripada mata air suci puncak Gunung Ledang. Selepas itu, kopi bermutu tinggi hadiah tahunan daripada Baginda Raja Sulaiman akan dimasukkan dan rebusan diteruskan selama 3 hari 3 malam pula. Semua yang perlu dilakukan ini mengambil masa 6 hari 6 malam lamanya dan semuanya ini pula hanyalah untuk menyediakan satu bejana kopi herba untuk diminum oleh kita bereempat hari ini. Inilah perbandingan2 yang saya akan gunakan untuk menerangkan persoalan2 tuan”.

Raja mengalih pandangannya kepada Mintaka dan Alnilam. Mereka hanya diam sahaja sambil memberi isyarat supaya raja meminta Alnitak meneruskan sahaja penerangannya. Raja berkata... “Wahai pendeta Alnitak, saya merasa amat hairan bagaimana pendeta boleh tahu semua perkara2 sulit tentang kopi herba istimewa ini. Saya sendiri pun kurang periksa. Tentang urusan simpanan bekalan dan penyediaanya pula hanyalah diketahui oleh ketua pekerja2 dapur istana sahaja dan saya sendiri memang telah lupa mengenainya. Namun begitu, pendeta tidak perlulah menerangkannya sekarang. Mohon pendeta meneruskan sahaja penjelasan tentang kedua-dua persoalan yang saya tanyakan mula2 tadi terlebih dahulu. Terangkanlah apakah itu roh, jiwa, nafs, nyawa dan minda. Kemudian ceritakanlah juga apakah dia athar”.

Alnitak menjawab... “Baiklah tuan. Saya cuba menerangkan kedua2 persoalan tuan sekaligus. Sekiranya saya bertanya kepada tuan di manakah letaknya bekalan kopi herba... tuan akan hanya mampu menjawab... ianya ada di dalam istana. Tapi tuan tidak tahu di bahagian mana letaknya bekalan kopi herba tuan di dalam istana. Sekiranya saya bertanya lagi di mana pula letaknya kopi herba yang telah siap disediakan untuk diminum... tuan pun tidak tahu menjawabnya pada hari2 biasa yang lain. Kecualilah kalau saya bertanya hari ini... boleh la tuan mengatakan kopi herba yang sedia diminum ada di dalam bejana kopi ini. Adakah tuan faham apa yang saya katakan setakat ini?” Raja segera mengiyakan kata2 Alnitak.

Alnitak menyambung lagi... “Adapun roh itu adalah ibarat perihal kopi herba ini. Saya sedar memang tiada perbandingan yang tepat. Akan tetapi bolehlah saya katakan perihal roh mirip2 begitu juga. Seperti kopi herba ini, roh pun memerlukan bahan2 istimewa untuk disediakan iaitu jiwa, nafs, nyawa dan minda. Cara2 menyediakan roh daripada bahan2 istimewa ini juga bukanlah mudah pada pandangan kita. Sekiranya saya bertanya kepada tuan di manakah roh tuan... tuan akan hanya mampu menjawab... ianya ada di dalam jasad tuan. Tapi tuan tidak tahu di bahagian mana dalam jasad letaknya roh tuan sendiri”. Alnitak kemudiannya mengulang lagi pertanyaannya seperti tadi... ”Adakah tuan faham lagi setakat ini?” Raja mengangguk2 sambil meminta Alnitak meneruskan penerangannya.

Alnitak kemudian berkata lagi... “Tahukah tuan bahawa jiwa, nyawa dan minda telah direbus di dalam athar selama 30 ribu tahun langit? Kemudian nafs dimasukkan dan rebusan disambung selama 30 ribu tahun langit lagi. Semuanya mengambil masa 60 ribu tahun langit sebelum ianya boleh menjadi roh. Kemudian, roh ini telah diajarkan tentang kejadiannya dan diambil kesaksiannya namun ibarat tuan juga... apabila roh dimasukkan ke dalam jasad maka lupalah dia tentang semua ini kerana terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sebab itulah jika ditanyakan kepada tuan tentang roh tuan pada hari2 biasa tentulah tuan tidak dapat menjawabnya. Kecualilah sampai masa malaikat izrael datang mahu mencabut roh tuan daripada jasad... tatkala itu barulah tuan sedar dan ingat kembali. Cukupkah penerangan saya ini atau tuan suka kalau saya menyambung lagi?”

Raja mengerutkan dahinya dan berkata... “Pendeta Alnitak, sekarang ini terangkanlah lebih lanjut tentang jiwa, nyawa dan minda”. Alnitak segera menjawab... “Ini samalah halnya kalau tuan bertanyakan daripada mana asal usulnya 3 herba istimewa kopi herba ini... tentulah saya kena menyiasatnya terlebih dahulu dimulai dengan ketua pekerja2 dapur tuan. Adapun ketua pekerja2 dapur tuan pun belum tentu dapat membantu saya kerana sewaktu menerima bekalan herba2 ini pekerja2 gudang istana pula yang menguruskannya. Lalu saya menyoal pula ketua pekerja2 gudang istana dan mereka pun hanya mampu memberitahu siapa yang menghantar herba2 ini kepadanya. Begitulah seterusnya... memang panjanglah penyiasatan saya seolah2 tiada kesudahannya. Itu belum lagi tuan bertanya tentang periuk bagaimana digunakan di dapur untuk memasaknya dan bagaimana air mata air suci puncak Gunung Ledang diangkut ke istana”. Sambil tersenyum Alnitak menyimpulkan.... “memang seolah2 tiada kesudahannya kalau nak diungkapkan dengan kata2”.

Kelihatan raja sudah mula nampak bahawa persoalan yang dibangkitkannya tentang roh, jiwa, nafs, nyawa, minda termasuk athar memang teramat rumit untuk diterangkan hanya dengan kata2 dan bukanlah boleh dijelaskan dalam masa yang singkat. Maka raja pun berkata.... “Benar wahai pendeta2 sekalian... Itu belum pula saya tanyakan mengapa roh lupa kejadiannya bila dimasukkan dalam jasad, semuanya direbus di dalam apa, 1 tahun langit sama dengan berapa tahun di bumi ini, dan lain2 lagi. Maka beginilah Pendeta Alnitak... saya mula nampak sekarang. Maka bagaimanakah caranya saya dapat betul2 memahami semuanya ini? Adakah memang mustahil untuk saya memahaminya atau sebenarnya ada cara tertentu?” Alnitak pantas menjawab... “Ada! Cuma kalau tuan tidak keberatan, bolehkah kita menyambung perbincangan ini esok hari sahaja?” Raja tersenyum tanda faham yang ketiga2 pendeta itu kini kepenatan. Raja bersetuju untuk menyambungnya pada keesokan harinya pula.


Wassalam – Public Secret

APA ITU "SINGULARITY" : 3 Pendeta [Part 4/7]Bagi memudahkan saya menerangkan bagaimana hubungan ether dengan kita al-insaan, rasanya elok kalau saya kongsikan sebuah kisah tentang tiga orang pendeta (the three wise men). Kisah ini telah diceritakan dari mulut ke mulut beribu2 generasi lamanya. Sayangnya, di masa ini, kisah tiga orang pendeta telah pun diolah oleh banyak pihak sehingga cerita serta mesej2 yang sebenar telah tenggelam dan hilang ditelan zaman. Sebagai contoh... lihat sahajalah di blog2 internet masakini dan buku2 mejai (magi) orang2 gipsy ataupun buku2 ahli2 sihir moden hasil terbitan orang2 eropah dan Amerika. Ada yang menceritakan kisah ini berlatarbelakangkan kerajaan Mesir di mana tiga pendeta ini dikatakan menjadi orang2 suci yang mengumumkan kemunculan Horus yakni dewa/tuhan mereka. Ada pula yang berlatarbelakangkan kerajaan Parsi di mana tiga orang pendeta ini menyelesaikan perbalahan besar tiga orang raja. Malah di negara2 barat pula, cerita tiga orang pendeta ini telah menjadi cerita tiga orang raja yang mempunyai angkatan perang yang hebat ditambah pula dengan kuasa2 ajaib masing2 seperti mampu membela pelbagai binatang2 aneh seperti naga, griffin, unicorn dan centaur. Ish... dan ada macam2 versi lagi la.

Kisah asal tiga orang pendeta ini sebenarnya berlaku di suatu masa di mana tiada wujud Laut China Selatan lagi. Kitab asal cerita tiga orang pendeta ini telah ditemui bersama2 sebuah lagi kitab yang mungkin tidak asing bagi sesetengah kita yakni Sulalatus Salatin. Seperti yang kita tahu... kitab Sulalatus Salatin ini pun telah banyak diolah2 dan kena “censor” sana sini.

Nama2 pendeta ini pun sebenarnya kita telah pernah dengar. Nama2 mereka telah diabadikan menjadi nama tiga butir bintang utama di dalam buruj orion (buruj belantik) yakni Mintaka, Alnilam dan Alnitak. Pada zaman di mana pendeta2 ini hidup, Laut China Selatan belum lagi jadik laut. Laut China Selatan masih lagi sebuah dataran subur yang luas terbentang menyambung Semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Kalimantan pada waktu itu. Dataran ini digelar orang sebagai Sandai Sasantara (Sunda Nusantara). Bahasa yang dituturkan di seluruh dataran ini ialah bahasa Melayu Halus setara tinggi mutunya dengan bahasa2 semitik dan bahasa2 tinggi yang lain seperti bahasa Ibrani, bahasa Arab dan bahasa Sanskrit.

Oleh kerana kitab ini tebal dan ceritanya pun panjang, mungkin di masa lain, boleh la saya berkongsi tentang kisah kerajaan Sunda Nusantara ini. Buat masa ni, marilah kita memberi tumpuan terlebih dahulu kepada perbincangan raja Sunda Nusantara dengan tiga orang pendeta ini mengenai perkara2 yang kita sendiri pun selalu tertanya2 mengenainya. Mereka jadi berbincang tentang hal2 ini bagi menyelesaikan persoalan2 yang dihadapi oleh raja Sunda Nusantara ini. Seperti kita, raja Sunda Nusantara ini pun ingin sangat memahami tentang hal2 ini. Berpuluh2 guru dan cendekiawan telah ditemuinya namun masih tiada yang dapat memuaskan hatinya. Suatu hari baginda mendengar tentang tiga orang pendeta ini lalu menjemput mereka ke istana.

Untuk memendekkan cerita, hari yang ditunggu2 pun tibalah. Pendeta2 ini akhirnya sampai di istana dan dibawa bertemu dengan raja. Baginda raja merasa sangat gembira dan sudah tentu tidak berlengah2 lagi lantas mengajukan persoalan2 yang sudah lama dicari penjelasannya. Dengan muka bercahaya seronok, baginda menceritakan yang baginda telah mendengar banyak sekali penerangan2 dan jawapan2 tentang persoalan2 ini namun masih lagi keliru dan tidak faham. Baginda mengakhiri cerita dengan mengatakan.... “Maka dengan ini, mohonlah pendeta2 bertiga terangkan apakah itu roh, jiwa, nafs, nyawa dan minda. Kemudian, mohon juga pendeta2 bertiga terangkan juga apakah dia yang dipanggil orang athar (ether)”. Side track sikit... nama minyak atar yang biasa kita pakai tu diambil sempena nama athar ini lah. Minyak atar yang asli, harum gemersik baunya seolah2 bukan datang daripada dunia fizikal kita ini.

So... berbalik semula kepada cerita pendeta2 kita ni... pendeta pertama yang membuka mulut ialah Mintaka. Dia berkata.... “Tuan, adapun persoalan2 tuan itu hanya boleh mula dijawab dan dikupas dengan melontarkan beberapa soalan akar terlebih dahulu”. Kemudian, Mintaka menoleh kepada Alnilam dan Alnitak. Alnilam kelihatan mengangguk-anggukkan kepalanya tanda setuju. Alnitak pula hanya mendiamkan diri sambil menghirup kopi herba panas yang sedia terhidang. Gerak mata dan gaya tubuh Alnitak seolah2 melahirkan rasa kurang senang berada di dalam majlis perbincangan itu.

Tanpa memperdulikan body language Alnitak, Mintaka kemudiannya menyambung.. “Tahukah tuan, daripada segi bahasa kasar, lima perkara yakni roh, jiwa, nafs, nyawa dan minda itu lebih kurang sama sahaja maksudnya?” Seterusnya dia bertanya lagi beberapa soalan.... “Sebelum kita dipinjamkan jasad dan dilahirkan ke dunia ini, tuan tentu maklum yang lima perkara ini telah lama ada. Tahukah tuan di mana duduknya?”...... “Pernahkah tuan mengambil masa sejenak untuk memikirkan betapa anehnya keadaan kita ini. Jasad kita wujud serta hidup di dunia ini tapi ia dikawal oleh minda yang wujudnya di alam lain pula?”....

Selepas itu Alnilam pula bersuara....”Di dunia ini, jasad kita bernafas udara. Adakah lima perkara kita itu juga bernafas sama?”..... “Adakah perbuatan jasad kita bernafas dan jantung kita berdegup itu dipanggil nafs yakni hidup?”.... “Jika benar, bagaimanakah boleh berlaku, jasad kita masih hidup tetapi minda kita telah dicabut dan diputuskan hubungannya dengan jasad?”

Mintaka segera menyampuk setelah melihat air muka baginda raja yang berkerut2.... “begini sahajalah tuan... mungkin tuan boleh berfikir dengan lebih jelas sekiranya saya memberitahu tuan yang lima perkara itu sebenarnya adalah satu perkara jua. Namun satu perkara ini, jika dilihat dengan lima pandangan berbeza akan menjadi lima perkara yang berbeza yakni roh, jiwa, nafs, nyawa dan minda”.... “Semua itu hanyalah satu perkara jua”.

Habis sahaja kata2 Mintaka... Alnitak yang semenjak mula lagi mendiamkan diri dengan pantas menumpahkan air kopi herba hingga kosong cawannya seraya berkata.... “Tuan, maafkan saya kerana menumpahkan air ini dengan sengaja. Saya sebenarnya daripada awal lagi telah membuat agakan.... kalau nak diterangkan dengan perkataan semata2.... tentu pening tuan jadinya”.... “Sebab itulah saya menumpahkan air daripada cawan ini”....

Baginda raja terpinga-pinga dengan kata2 Alnitak.... Namun Mintaka segera bersuara.... “Tuan... di antara kami bertiga ini... nampaknya Alnitak lah yang paling arif menjelaskan persoalan2 tuan ini”.... “Sebaik sahaja dia menumpahkan air tadi.... Alnilam dan saya segera mengerti maksudnya”. Alnilam hanya mampu tersenyum mengiakan kata2 Mintaka.

Baginda raja kemudiannya berkata.... wahai pendeta Alnitak... mohon lah jelaskan...

Aiseh... ruang posting dah abis la plak... nanti sambung cerita kat Part 5 la yer :D


Wassalam – Public Secret

APA ITU "SINGULARITY" : ETHER [Part 3/7]


Sekarang tiba masanya untuk penjelasan lebih lanjut tentang “ether”. Sebagai permulaan, elok kalau kita tengok dulu beberapa perkara yang mungkin kita pernah dengar tentang ether ni. Sambil2 tu, kita lihat juga beberapa perbandingan ilmu sains sekular juga. Perkara2 ini diharapkan akan memudahkan penjelasan tentang ether ini.

Pernahkah anda mendengar istilah “ethernet”? Ya, istilah ini mula digunakan pada era2 awal implementasi “internet”...sekitar tahun 60an, 70an hinggalah 80an. Istilah ini kemudiannya digantikan dengan internet? Mengapa? Sebenarnya, geng2 jahat telah lama tahu dan faham mengenai ether dan merasakan istilah ethernet ni melampau. Mereka tahu, sehebat mana pun internet... ia tetap tidak boleh mencapai tahap kehebatan ethernet. Mungkin selepas habis membaca posting ini, kita akan faham mengapa istilah ethernet dirasakan melampau.

Cuba jawab soklan ni.... Ada tak benda yang lebih laju daripada cahaya? Jawapannya.... ADA. Berdasarkan ilmu sains sekular, kita telah diajar bahawa tiada benda yang lebih laju pergerakannya daripada cahaya. Sebenarnya... FIKIRAN kita bergerak jauh lebih laju daripada cahaya. Betulkah hal ini? Tahukah anda berapakah jarak setahun cahaya. Cahaya bergerak lebih kurang 6,000 billion (6,000,000,000,000) batu setahun. Kalau nak tukar pada sistem kiraan metrik yakni kilometer, anda darab la jarak 6,000 billion ini dengan 1.6.... Jauh tak? Ini bermakna, sekiranya anda dan saya duduk berjauhan sejauh 6,000 billion batu.... cahaya yang saya hantar kepada anda akan mengambil masa satu tahun untuk sampai. Jika kita nak membayangkan kelajuan fikiran pula mudah sahaja... Sekiranya anda dan saya mampu menggunakan ether dan membuat hubungan telepati, fikiran yang saya hantar kepada anda akan sampai serta merta. Begitulah kelajuan fikiran... jauh lebih laju daripada cahaya. Secara ekstrim (extreme)... hal ini boleh diandaikan dengan apa yang kita biasa baca di dalam Al Quran... kehendak Allah sekiranya Dia terfikir dan mahu sesuatu terjadi... Ia cuma perlu berkehendak KUN (jadi)... FAYA KUN (maka jadilah). KehendakNya tentu lebih laju daripada cahaya... tidak kira di mana pun tempat dan dimensinya serta merta apa yang difikirkan segera terjadi.... tidakkah begitu? Suka saya tekankan sekali lagi di sini... Apa yang saya cuba sampaikan ialah cahaya masih lagi berbentuk jirim dan jisim. Ia bergerak dalam corak zig-zag melalui lonjakan atom demi atom yang digelar saintis sekular sebagai radiasi elektromagnetik. Berbeza dengan fikiran... ia bergerak melalui medium yang dipanggil ether. Fikir sahaja.... terusssssss sampaiii..... terus terjadiiii....

Anda tentu biasa dengan bahan yang dipanggil besi (iron)? Ilmu sains sekular mengajar kita bahawa besi sangat padat. Akan tetapi, hakikatnya saintis2 sekular pun tahu bahawa kandungan besi ialah atom2 yang terdiri daripada nukleus (neutron + proton) yang dikelilingi elektron. Anehnya, perbandingan saiz serta jarak di antara nukleus besi ini dengan elektronnya adalah sama dengan nisbah perbandingan saiz dan jarak matahari kita dengan planet bumi di dalam sistem solar kita. Adakah ini suatu kebetulan? Ini pun ada kena mengena dengan kehadiran ether.

Saintis2 sekular telah lama mengkaji otak. Ya... otak. Bahagian yang duduk dalam kepala kita ni. Saintis2 sekular kini mendabik dada bahawa mereka kini mempunyai peralatan2 canggih untuk mengesan dan mengira aliran2 elektrik di dalam otak kita untuk memahami kaitan otak dengan pergerakan2 lain pada tubuh badan kita. Setiap kali kita berfikir pun saintis2 sekular ni dapat mengesan aliran2 elektrik yang muncul akibat aktiviti berfikir ini. Namun, mereka masih gagal mengesan kandungan fikiran itu sendiri. Mereka gagal menterjemah aliran2 elektrik di dalam otak ini kepada apa yang sedang difikirkan. Mengapa? Ini kerana fikiran bukanlah sesuatu yang boleh diterjemah hanya dengan hanya mengkaji dan menggunakan aliran2 elektrik. Fikiran hanya boleh diakses melalui kajian dan penggunaan ether.

Jadi... apakah ether ini? Ingat semula posting Part 2 of 7... mengenai Dimensi Ruang Pertama (DR1) dan Dimensi Ruang Kedua (DR2). Bagaimanakah ether boleh memenuhi DR1 serta pada masa yang sama juga melimpah dan memenuhi DR2? Mengapa kita tidak mudah untuk mengesannya? Adakah kita telah terlalu lama diasuh oleh saintis2 sekular semenjak ribuan tahun lamanya sehingga kita lupa apakah itu ether dan bagaimanakah kita dapat memanfaatkan kehadiran ether?

Ramai juga yang mungkin salah sangka... menyangkakan ether itu sesuatu yang amat tipis komposisinya sehingga sukar untuk dikesan kehadirannya. Sebenarnya, ether adalah sangat2 tumpat komposisinya. Kalau boleh kita bayangkan... ether adalah 1,000 billion (1,000,000,000,000) kali ganda lebih tumpat dan padat berbanding air (H2O). Tetapi, mengapa kita tidak menyedari keberadaannya?

Jika anda seorang ilmuan atau pengkaji ilmu fizik, anda tentu maklum dengan “String Theory”. Akan tetapi, pada hemat saya ramai orang belum lagi faham dan mengerti apa itu string theory. Oleh kerana itu penjelasan mengenai ether di dalam posting ini saya cuba buat dengan cara tradisional iaitu ilmu sains sekular (bercerita tentang atom, netron, proton dan elektron) yang kita lebih biasa atau familiar. Sebenarnya, penjelasan tentang ether menggunakan string theory adalah lebih jelas.

Okay... berbalik semula kepada persoalan.... mengapa kita tidak menyedari keberadaan ether sedangkan ianya 1,000 billion kali ganda lebih tumpat daripada air? Ini ialah kerana, bahan binaan ether adalah jauh lebih halus daripada elektron. Mikroskop paling hebat yang saintis2 sekular kita ada pun hanyalah mikroskop elektron... maka jangan harap la kita nak melihat ether menggunakan mikroskop ini :D Mana mungkin jasad kita yang kasar ini beserta lima deria kita yang kasar ini juga dapat mengesan kehadiran ether. Semua benda2 fizikal lain di DR1 kita ini tidak dapat langsung memanipulasi ether kerana semua benda2 fizikal termasuk kita sendiri tidak dapat menggerakkan atau mengalih ether. Jadi... apa la guna ether kalau kita tidak dapat berbuat apa2 mengenainya?

Sebenarnya ada sesuatu yang kita miliki dapat menggunakan dan memanfaatkan ether ini.... InsyaAllah di dalam posting seterusnya, saya akan cuba berkongsi pula tentang hal ini.

p/s: kepada saudara mara serta rakan2 yang mengenali diri saya, selepas membaca posting ini.... janganlah anda merasa bimbang dan gundah gulana pula apabila kita bersua. Saya sedaya upaya tidak akan membaca fikiran anda :D


Wassalam – Public Secret

CARA MENYELAMATKAN DIRI DAN BERJUANG DI ZAMAN GELAP, ZAMAN FITNAH DUHAIMA

Assalamualaikum. Bismillah CARA MENYELAMATKAN DIRI DAN BERJUANG DI ZAMAN GELAP, ZAMAN FITNAH DUHAIMA Sebagai seorang Muslim dan Muslimah, am...